Upendo Daima - Project for Street Children Tanzania

["\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_1_20130225_1380602795.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_2_20130225_1915094524.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_3_20130225_1269161720.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_4_20130225_1203900127.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_5_20130225_1696649307.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_6_20130225_1470469504.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_7_20130225_1778566945.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_8_20130225_1522298131.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_9_20130225_1837204428.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_10_20130225_1305918366.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_11_20130225_1235579240.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_12_20130225_1103703416.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_13_20130225_1614865694.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_14_20130225_1269038727.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_15_20130225_1817561193.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_16_20130225_1232435165.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_17_20130225_1134651688.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/teambuilding2_1_20180221_1520592193.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/teambuilding_1_20180221_2070968253.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/homevisit_1_20180221_1377088869.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/homevisit_2_20180221_1506278386.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/homevisit_3_20180221_1738804695.jpg"]

Privacy-statement Website Stichting Upendo Daima

Dit privacy-statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Upendo Daima Nederland.

Verwerking van persoonsgegevens door Stichting Upendo Daima Nederland

Wij hechten eraan dat wij open, eerlijk en transparant met uw persoonsgegevens omgaan. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Stichting Upendo Daima Nederland verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy-statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Stichting Upendo Daima Nederland staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Upendo Daima Nederland verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het incasseren van donaties bij machtigingen
 • Het sturen van dank-uitingen
 • Het versturen van de nieuwsbrief
 • Het uitvoeren van sponsoractiviteiten

De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en bewaard.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Stichting Upendo Daima Nederland verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van donaties, nieuwsbrieven en sponsoracties 
 • Gerechtvaardigd belang
  Stichting Upendo Daima heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens van donateurs te bewaren.
 • Toestemming van betrokkenen
  Voor het plaatsen van naamsgebonden donaties in nieuwsuitingen vraagt Upendo Daima Nederland om toestemming van de betrokkenen. 
 • Voldoen aan wettelijke verplichting
  Stichting Upendo Daima Nederland dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht.

Met wie deelt Stichting Upendo Daima Nederland uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen, tenzij er een wettelijke verplichting is om uw gegevens te delen.

Hoe lang bewaart Stichting Upendo Daima Nederland uw persoonsgegevens?

Stichting Upendo Daima Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy-statement genoemde doelen te bereiken. 

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Wij bewaren gegevens van donateurs of nieuwsbriefontvangers tot het moment dat u aangeeft geen donateur meer te willen zijn of geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Stichting Upendo Daima Nederland van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen, 
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Upendo Daima Nederland,
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Stichting Upendo Daima Nederland uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Latest news

 • March 2019 Two weeks of activities for Upendo Daima at Montessori school Tuinstad Schiebroek Rotterdam. The ten-year-old Ruben and his friends are closely involved in the ups and d...
 • In January 2018 UD staff went for team building day at Avashi Beach in Mwanza, about 5km from Malimbe Family. The main theme of the day was to exchange ideas, limitations and challenges in our work...
 • December 2017 The Moordeich sponsor run The result of the second sponsor run organized by the students at the Lise Meitner School in Moordeich Germany exceeded all expectations: the 367...
 • October 28, 2017 Four years ago I joined Upendo Daima as Lay Missionary for the SMA. It has been a privilege to work with the children and staff from Upendo Daima. They all have made me...

Back Home House

Malimbe Family