Upendo Daima - Straatkinderenproject Tanzania

["\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_1_20130225_1380602795.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_2_20130225_1915094524.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_3_20130225_1269161720.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_4_20130225_1203900127.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_5_20130225_1696649307.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_6_20130225_1470469504.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_7_20130225_1778566945.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_8_20130225_1522298131.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_9_20130225_1837204428.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_10_20130225_1305918366.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_11_20130225_1235579240.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_12_20130225_1103703416.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_13_20130225_1614865694.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_14_20130225_1269038727.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_15_20130225_1817561193.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_16_20130225_1232435165.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_17_20130225_1134651688.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/teambuilding2_1_20180221_1520592193.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/teambuilding_1_20180221_2070968253.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/homevisit_1_20180221_1377088869.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/homevisit_2_20180221_1506278386.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/homevisit_3_20180221_1738804695.jpg"]

Privacy-statement Website Stichting Upendo Daima

Dit privacy-statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Upendo Daima Nederland.

Verwerking van persoonsgegevens door Stichting Upendo Daima Nederland

Wij hechten eraan dat wij open, eerlijk en transparant met uw persoonsgegevens omgaan. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Stichting Upendo Daima Nederland verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy-statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Stichting Upendo Daima Nederland staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Upendo Daima Nederland verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het incasseren van donaties bij machtigingen
 • Het sturen van dank-uitingen
 • Het versturen van de nieuwsbrief
 • Het uitvoeren van sponsoractiviteiten

De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en bewaard.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Stichting Upendo Daima Nederland verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van donaties, nieuwsbrieven en sponsoracties 
 • Gerechtvaardigd belang
  Stichting Upendo Daima heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens van donateurs te bewaren.
 • Toestemming van betrokkenen
  Voor het plaatsen van naamsgebonden donaties in nieuwsuitingen vraagt Upendo Daima Nederland om toestemming van de betrokkenen. 
 • Voldoen aan wettelijke verplichting
  Stichting Upendo Daima Nederland dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht.

Met wie deelt Stichting Upendo Daima Nederland uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen, tenzij er een wettelijke verplichting is om uw gegevens te delen.

Hoe lang bewaart Stichting Upendo Daima Nederland uw persoonsgegevens?

Stichting Upendo Daima Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy-statement genoemde doelen te bereiken. 

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Wij bewaren gegevens van donateurs of nieuwsbriefontvangers tot het moment dat u aangeeft geen donateur meer te willen zijn of geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Stichting Upendo Daima Nederland van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen, 
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Upendo Daima Nederland,
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Stichting Upendo Daima Nederland uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Laatste nieuws

 • March 2019 Twee weken lang acties voor Upendo Daima bij Montessori school Tuinstad Schiebroek te Rotterdam. De tienjarige Ruben en zijn vrienden voelen zich nauw betrokken bij het wel e...
 • In januari 2018 gingen UD-medewerkers voor teambuilding op Avashi Beach in Mwanza, ongeveer 5 km van Malimbe Family. Het doel van de dag was om ideeën, beperkingen en uitdagingen uit te wissel...
 • December 2017 Het resultaat van de tweede sponsorloop op de Lise Meitner-school in Moordeich Duitsland overtrof alle verwachtingen: de 367 meisjes en jongens van klas vijf tot zeven liepen in...
 • 28 oktober 2017, Vier jaar geleden ben ik aan de slag gegaan bij Upendo Daima als Leken Missionaris van de SMA. Het is een voorrecht voor me geweest om te werken met de kinderen en staf...

Back Home House

Malimbe Family