Upendo Daima - Mradi wa Watoto wa Mitaani Tanzania

["\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_1_20130225_1380602795.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_2_20130225_1915094524.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_3_20130225_1269161720.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_4_20130225_1203900127.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_5_20130225_1696649307.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_6_20130225_1470469504.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_7_20130225_1778566945.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_8_20130225_1522298131.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_9_20130225_1837204428.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_10_20130225_1305918366.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_11_20130225_1235579240.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_12_20130225_1103703416.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_13_20130225_1614865694.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_14_20130225_1269038727.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_15_20130225_1817561193.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_16_20130225_1232435165.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/slideshow_17_20130225_1134651688.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/teambuilding2_1_20180221_1520592193.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/teambuilding_1_20180221_2070968253.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/homevisit_1_20180221_1377088869.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/homevisit_2_20180221_1506278386.jpg","\/images\/joomgallery\/details\/slideshow_2\/homevisit_3_20180221_1738804695.jpg"]

Back Home House

Back Home House (BHH) ni kituo kwa ajili ya huduma na malezi kwa watoto 30 wa mitaani wenye umri kati ya miaka 8 na 14. Lengo kuu ni kujaribu kuwaunganisha tena na familia zao na kuwarudisha kwenye jamii wanazotoka.

BHH

Watoto wanaweza kukaa BHH wakati wa mchana na usiku kwa miezi miwili na wakati mwingine mitatu huku wakipata huduma na malezi. Kwa njia hii ya utoaji huduma, uwezekano wa kuunganishwa na familia zao unaongezeka.

Meneja kituo hiki ni Amon J. Semberya.
Nyumba iko katika eneo la utulivu nje kidogo ya mji, sehemu nzuri yenye nafasi kubwa. Huduma mbalimbali: chumba kikubwa kwa ajili ya chakula, darasa, sehemu ya kulala kwa ajili ya watoto na wafanyakazi , jiko, ofisi na vyumba kwa ajili ya ushauri nasaha. Kuna sehemu ya maliwato na maeneo ya kuchezea.

Kazi mitaani
Mara tatu kwa wiki timu hufanya kazi mitaani. Ushirikiano mzuri imekuwa maendeleo na Railway Children of Africa Foundation na mengine, mashirika ambayo pia yanajishughulisha na watoto wa mitaani. Wafanyakazi huwahamasisha watoto kwenda Back Home House. Hivyo basi, kila wiki watoto wachache wapya huanza maisha BHH. Pia kuna ushirikiano na mashirika mengine Mwanza yanayojishughulisha na watoto waishio katika mazingira magumu.

Care
Kwa muda wa miezi mitatu, watoto kukaa katika Back Home House huku wakisaidiwa na kupewa ushauri nasaha na pia kuponywa hofu waliyokabiliana nayo mtaani. Watoto hufundishwa namna ya kuacha kutumia madawa ya kulevya au/na pombe na pia hupata chakula kizuri ili kurudisha afya ya mwili. Katika kipindi hiki wanaanza kujifunza kuisha maisha yenye mpangilio wa kawaida. Jambo jinginemhimu ni kwamba watoto hawa hupewa kipaumbele na uangalizi kamili katika kujifunza kusoma, kuandika na hesabu kwa sababu watoto hawa wataanza kwenda shule ya msingi. Kwa njia hii ya utoaji huduma, uwezekano wa kuunganishwa na familia zao unaongezeka.
Kuna majalada yenye maelezo yote juu ya mtoto, ikiwa ni pamoja na sababu za mtoto kukimbia kama vile vurugu, ngono za kindugu au ukweli kwamba wazazi wamefarakana au wamekufa.
Lengo la watoto wote ni waliokimbia ni kutafuta maisha bora.
Mwaka 2012 na 2013 kulikuwa na wastani wa watoto 30 katika BHH.

Kurudi nyumbani
Lengo letu ni kuwaunganisha watoto wote na familia zao. Sisi tunaangalia hali ya nyumbani anakotoka mtoto na sababu zilizomfanya aaende mitaani. Mara motto anapokuwa tayari anataka kurudi nyumbani, mmoja wa wafanyakazi huambatana naye kwenda nyumbani. Kwa sababu hao watoto wanakuja mjini wakitoea mbali na hali ya barabara mara nyingi ni mbaya, hii safari huwa ngumu. Lakini ni njema sana kuifanya! Kama haiwezekani kurudi nyumbani, sisi tunatafuta ufumbuzi kwa kushirikiana na familia na pia familia husaidiwa katika maandalizi ya kurudi kwa mtoto. Ikiwa jaribio hili halifanikiwi, zoezi linalofuata ni kuangali kipi kinawezekana kwenye jamii mtoto anakotoka. Kituo cha Malimbo hakina uwezo mkubwa sana na kinatoa fursa kwa watoto ambao hawawezi kabisa kurudi nyumbani.

Sociaal werk Back Home House

Sociaal werk in Upendo Daima
Back Home House (BHH) is een centrum dat werkt met kwetsbare jongeren die wonen en werken op de straat. Het doel is de kinderen weer terug naar huis te brengen, naar hun families. Hieronder volgt een korte beschrijving van twee activiteiten die worden uitgevoerd door de sociale werkers en de uitdagingen die ze hebben. Voor meer gedetailleerde informatieve verwijzen wij u graag naar bijgevoegd rapport.

Straatwerk
BHH Sociale Werkers (SWs) bezoeken de straten van Mwanza twee maal per week (een maal gedurende de dag en eenmaal ‘s avonds). Kinderen wonen over het algemeen in gebieden waar ze dingen kunnen krijgen om te overleven, dit zijn dan ook de plekken die door de SWs bezocht worden.
 
Straatkinderen hebben vaak de perceptie dat ze geïsoleerd zijn van de gemeenschap. Ze hebben verschillende vormen van discrimatie meegemaakt van hun ouders/verwanten/volwassenen. Soms hebben ze hun vertrouwen in de volwassenen verloren. Daarom is het erg belangrijk dat SWs een goede band opbouwen met de kinderen. Dit is niet gemakkelijk omdat sommige gewend zijn geraakt aan het leven op de straat. Ze hebben al in verschillende steden in Tanzania gewoond en zijn misbruikt op verschillende wijzen. SWs nemen die jongens die bereid zijn terug te gaan naar huis met zich mee naar BHH voor een tijdelijk verblijf en counseling. Anderen die nog niet zover zijn blijven op de straat, maar de SWs houden contact met hen.

Alle kinderen die naar BHH mee genomen worden moeten geregistreerd worden bij de overhead. Tevens worden ze in een opname boek van het BHH opgeschreven en wordt er een file aangemaakt. De eerste stap in het counselen is het krijgen van basis informatie voor deze file.

Straatwerk is een van de meest uitdagende activiteiten voor de SWs. Ze hebben te maken met vele uitdagingen op de straat zoals:

 • Kinderen die gewend zijn geraakt aan het straatleven (en die vaak verslaafd zijn aan drugs, lijmsnuiven of benzine snuiven)
 • Kinderen die door volwassenen worden gebruikt om een inkomen te genereren (de beloftes van de volwassen maken het voor de kinderen moeilijk om de toekomst te zien)
 • negatieve perceptie van mensen ten op zichte van straatkinderen
 • De fysieke en het seksuele misbruik van de jongere kinderen door de oudere kinderen
 • Politie acties waarbij de kinderen zich verschuilen om uit handen van de politie te blijven
 • Gedurende de schoolvakanties neemt het aantal kinderen op straat enorm toe, deels omdat de kinderen zelf op straat gaan hangen, of omdat ze door hun ouders gestuurd worden om wat geld te verdienen, het is dan erg lastig de echte straatkinderen te zien

Thuisbezoek
Na counseling, als het kind klaar is om naar huis te gaan, wordt het huis bezocht door de SWs, meestal gaat het kind mee op deze bezoeken. Men heft dan een discussie om te kijken of het mogelijk is dat het kind weer thuis komt wonen. Als het kind thuis kan wonen worden er nog vervolg bezoeken gedaan om in de gaten te houden dat alles goed loopt. Als het kind niet naar huis kan (de ouders weigeren of de thuissituatie wordt als ongeschikt beoordeeld) dan komt hij terug naar het BHH voor verdere counseling, ook met de familie, en om te kijken of er wellicht andere familie leden zijn waar hij terecht kan. Als er echt geen mogelijkheden zijn wordt het kind naar Malimbe Family gebracht waar het formeel onderwijs kan volgen. Maar ook daar wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om terug te keren naar hun huis.

Uitdagingen van de thuis bezoeken:

 • Soms vertelt het kind niet de waarheid waar hij vandaan komt.
 • Veel kinderen komen uit enorm afgelegen gebieden waardoor het moeilijk is hun huis te bereiken.
 • Kinderen komen vaak uit eenoudergezinnen waarbij de nieuwe partner geen zin heeft om voor de kinderen van een ander te zorgen. In het geval van weeskinderen is de uitdaging nog groter.
 • Alcohol of drugs misbruik door de ouders.
 • Lokale taboes van sommige stammen.

Voor de case studies verwijzen wij u naar het bijgesloten rapport.

Habari za Hivi Karibuni

 • March 2019 Twee weken lang acties voor Upendo Daima bij Montessori school Tuinstad Schiebroek te Rotterdam. De tienjarige Ruben en zijn vrienden voelen zich nauw betrokken bij het wel e...
 • Januari 5, 2018 wafanyakazi wa UD walikwenda kwa hafla ya mapumziko na kuimarisha ushirikiano katika mwambao wa ziwa Victoria Mwanza panaitwa Avashi, yapata km 5 kutoka Malimbe Family. Lengo ...
 • Asanteni sanaMatokeo ya pili ya wafadhili wa riadha yaliyoandaliwa na wanafunzi kutoka katika shule ya Lise Meitner huko Moordeich Ujerumani yalizidi matarajio yaliyotegemewa:Wanafunzi 367 wa daras...
 • Octoba 28, 2017 Jina langu ni Mara le Mahieu Miaka minne iliyopita nilijiunga na Upendo Daima kama Mlei wa Misionari kutoka SMA. Ilikuwa fursa nzuri sana kwangu ya kufanya kazi na...

Back Home House

Malimbe Family