In 2021 is Upendo Daima gestart met fondswerving bij private vermogensfondsen. Daarvoor heeft het bestuur hulp ingeroepen van Betty Jelier-Kiestra. Betty is een zelfstandig fondsenwerver gericht op onder meer fondswerving voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving zoals kinderen in ontwikkelingslanden. Ze heeft in 2021 voor Upendo Daima fondsen aangeschreven voor bijdragen aan de duurzame hereniging van straatkinderen met hun familie. En met succes! Upendo Daima heeft voor de hereniging van de Hofstee stichting, de Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, de Johanna Donk-Grote Stichting, de Vereniging Trein en de Willem Meindert de Hoopstichting in totaal ruim € 22.000 ontvangen. Daarnaast ontving Upendo Daima via Betty toezeggingen van de Stichting Jong en de Casterenshoeve ten behoeve van renovatie voor de inrichtingseisen van de overheid van in totaal ruim €8.000. Deze bijdragen vormen in 2021 een belangrijke deel van de inkomsten van Upendo Daima. Het bestuur heeft de samenwerking met Betty in 2022 daarom ook voortgezet, waarbij we streven naar een duurzame samenwerking met een aantal vermogensfondsen.