Upendo Daima Tanzania

Mwanza kent veel straatkinderen. Deze kinderen, soms pas 5 jaar oud, leven onder erbarmelijke omstandigheden op straat. Ze overleven door klusjes te doen, te bedelen, te stelen of soms zelf door zichzelf te prostitueren.

Upendo Daima gaat met regelmaat overdag, maar vooral ook ’s avonds de straten op van Mwanza om in contact te komen met deze kinderen. We praten met ze, luisteren naar hun verhalen en proberen ze te overtuigen dat er een betere toekomst voor hen is weggelegd.

Als een kind het zelf wil, wordt hij uitgenodigd mee te gaan naar het Back Home House. Dit huis, dichtbij het centrum van de stad, is bedoeld om de nieuwe kinderen weer te laten wennen aan een veilige omgeving. Ze krijgen eten, een dak boven hun hoofd, basiseducatie en persoonlijke aandacht. Tegelijkertijd krijgen ze therapie om hun traumatische ervaring te verwerken en proberen we te achterhalen waar ze vandaan komen.

Doelstelling : Straatkinderen herenigen met hun familie door middel van counseling and diverse soorten ondersteuning inclusief het geven van een onderdak.

Geschiedenis
Een zuster van de Missionary Sisters of Our Lady of Africa is in 1995 begonnen met dit project. Sinds 2000 is Marga van Barschot, gestart als lekenmissionaris van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, als coördinator aan dit project verbonden. Voordat zij naar Afrika vertrok, heeft zij in Nederland gewerkt als maatschappelijk werkster in de jeugdzorg. Zij besloot om haar kennis en liefde voor kinderen in te zetten in Tanzania. Tot midden 2013 heeft Upendo Daima onder het Aartsbisdom van Mwanza gewerkt, maar is nu een NGO en geregistreerd in Dar es Salaam. De christelijke principes worden echter nog steeds gevolgd, maar alle straatkinderen zijn welkom, ongeacht religie of afkomst.

Organisatie
Inmiddels is het project uitgegroeid tot een fantastische organisatie met 22 Tanzanianen, werkzaam als counselor, begeleider, leraar, kok, tuinman, verpleegkundige en bewaker en heeft Marga eind 2016 het stokje overgedragen.

Activiteiten

Het straatteam gaat regelmatig de straat op om contacten te leggen met de kinderen om zo hun vertrouwen te winnen. Doordat Upendo Daima opvang biedt in het Back Home House, een plek waar kinderen liefde en zorg krijgen, kan een vertrouwensband ontstaan en vanuit dit contact wordt hulp geboden. Hoofddoelstelling is om straatkinderen te herenigen met hun familie en ze daar waar mogelijk in hun ontwikkeling te ondersteunen. Het team gaat daarom direct samen met de kinderen op zoek naar de familie en legt contacten met de leiders van de gemeenschap.

Het lukt niet voor ieder kind om weer herenigd te worden met zijn ouders. Daarom is er opvang in Malimbe Family. De pogingen om alle kinderen te herenigen met hun families worden hier voortgezet. Hier kunnen de kinderen naar de plaatselijke lagere school gaan en de aandacht krijgen waar ieder kind recht op heeft. De kinderen worden begeleid naar zelfstandigheid en leren een vak om in de toekomst in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Upendo Daima Nederland

Upendo Daima Nederland is een stichting. De stichting heeft als doel heeft om fondsen te generen ten behoeve van projecten in de Derde Wereld. In de praktijk richt Stichting UDN zich geheel op de opvang van straatkinderen in Tanzania door de Upendo Daima Organisation in Mwanza, Tanzania. Meer informatie over Upendo Daima Nederland vindt u in ons beleidsplan.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Ite van Aardenne (voorzitter)
  • Jeanine de Groot (secretaris)
  • Jan van Bergen (penningmeester)
  • John Miltenburg

 

De bestuurders ontvangen geen beloning en er worden geen onkosten vergoedingen betaald. De stichting heeft geen personeel in dienst. Activiteiten van Upendo Daima Nederland zijn opgenomen in het jaarverslag. Het jaarverslag vindt u hier.

Meer weten? Bekijk de film