Wilt u ons ook helpen om deze straatkinderen weer naar school te laten gaan en een veilig thuis te bieden? Voor 7 euro eet een kind een week lang 3 maaltijden per dag, voor 10 euro heeft een kind een nieuwe set kleding en voor 20 euro gaat een kind een jaar naar school. Voor een bedrag van 45 euro per maand sponsort u al het verblijf van 1 kind in Malimbe Family, inclusief schoolgeld, uniform en medische zorg!

Wilt u ons periodiek steunen voor een vast bedrag? Klik hier om de stichting schriftelijk te machtigen een maandelijkse donatie van uw rekening af te schrijven. Wanneer u ons voor minimaal 5 jaar wilt steunen, kunt u gebruik maken van fiscaal voordeel via de ANBI-regeling (RSIN of fiscaal nummer 8145.12.785). Heeft u interesse?Neem dan contact op met de penningmeester via info@upendodaima.nl.

Voorbeeld:
Het is mogelijk om 45 euro per maand te schenken en daarvan weer 15 tot
20 euro terug te krijgen van de belasting.  De hoogte van de
belastingteruggave is afhankelijk van het belastingtarief dat u betaalt.

 

Liever éénmalig een bijdrage geven? U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL55RABO 010.22.27.365 t.n.v. Stichting Upendo Daima Nederland.

 

 

Asante sana – Hartelijk dank!

Wilt u weten hoe wij onze donaties besteden en inzicht in de balans en de staat van baten en lasten met toelichting?