Upendo Daima wil steeds meer opereren vanuit hun eigen omgeving. Daarom wordt er al jaren veel energie gestoken in het opzetten van lokale sponsoring. Inmiddels werpt dit zijn vruchten af. Upendo Daima ontvangt voedsel en goederen van bedrijven en rijkere personen uit de omgeving. Zo hoeft Malimbe Family nu bijna geen geld meer uit te geven aan eten, omdat ze voldoende voedseldonaties ontvangen en de rest kunnen verbouwen op hun eigen akkers! Fantastisch nieuws.

Natuurlijk zijn we voor de overige kostenposten nog volledig afhankelijk van donaties uit o.a. Nederland. We willen jullie allemaal dan ook weer heel hartelijk bedanken voor jullie steun in de afgelopen periode!